Συμβουλευτική εφήβων

Η εφηβεία αποτελεί μια περίοδο ιδιαίτερα μεταβατική από την παιδική στην ενήλικη ζωή, γεμάτη προκλήσεις για τους νέους ανθρώπους.

Στόχος της Συμβουλευτικής Εφήβων είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των μαθητών αλλά  και η ενίσχυση της μαθησιακής τους επίδοσης και εξέλιξης.

Ακόμα η συμβουλευτική εφήβων επικεντρώνεται στη δημιουργία ενός υποστηρικτικού πλαισίου  που θα στοχεύει στην ολόπλευρη στήριξη τους  έτσι ώστε να μπορούν να αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες της καθημερινότητας με έναν τρόπο πιο λειτουργικό. Επιπλέον οι έφηβοι θα είναι σε θέση να αναπτύξουν τις δεξιότητες εκείνες που θα τους βοηθήσουν στην αναγνώριση και διαχείρηση των συναισθημάτων τους, στην τροποποίηση δυσλειτουργικών συμπεριφορών καθώς και στη διαμόρφωση ενός πιο προσαρμοστικού τρόπου σκέψης ιδιαίτερα  σε περιόδους που επιδρούν έντονοι ψυχοπιεστικοί παράγοντες, εντός και εκτός της σχολικής κοινότητας.

Στην σημερινή συγκυρία, με την πολύμηνη καραντίνα και την σχεδόν διετή τηλεκπαίδευση, έχει δημιουργηθεί ένα εκρηκτικό θα λέγαμε μείγμα στον ψυχισμό των εφήβων. Δυσκολίες στην συγκέντρωση, άγχος και φοβίες για το μέλλον, σοβαρά εκπαιδευτικά και μαθησιακά κενά, αποτελούν τα πιο συνηθισμένα προβλήματα σε ένα μεγάλο ποσοστό εφήβων.

Ο ρόλος της συμβουλευτικής αλλά και του επαγγελματικού προσανατολισμού δεν είναι να δώσει έτοιμες απαντήσεις αλλά να  βοηθήσει τον έφηβο να φωτίσει πλευρές του εαυτού του και να δυναμώσει σε μια σύνθετη πραγματικότητα.